Download subtitle and video from Youtube

Quicky way to download subtitle and video from Youtube: go to https://thetv.info/[youtube-id]
E.g. Change https://youtu.be/6I2BnX32qNQ to https://thetv.info/6I2BnX32qNQ

Video Tọa đàm toàn cầu: "Thành công ở xứ người"

TheTV.info
01:26:44   |   60 views   |   today at 05:06

Description

DIỄN GIẢ:
✈ CHU ĐÌNH TỚI (Na Uy): Tiến sỹ Y học, đang làm việc tại Centre for Molecular Medicine Norway, tác giả của hai quyển sách bán rất chạy về DU HỌC “Tôi đã đi du học bằng học bổng như thế nào” và “Hành trang du học”.
✈ PHẠM MINH TRÍ (Mỹ): Tốt nghiệp đại học Yale, từng thực tập tại Facebook, và sắp làm Phó Giám Đốc sản phẩm cho UBER tại San Francisco
✈ ĐINH THỊ HOA (Singapore): Chuyên viên phân tích tại công ty MICROSOFT SINGAPORE, người sáng lập Scholarship for Vietnamese students
✈ HÀ PHƯƠNG THẢO (Kenya): Phân tích chiến lược – văn phòng trợ lý CEO CỦA BARCLAYS tại Kenya
✈ LÊ QUỐC VIỆT (Anh Quốc): Kỹ sư phần mềm tại BLOOMBERG LP tại London

Popular this week

Related videos

TheTV in 90 countries


16 main categories