LOADING ...

Video Tình ca để đời - Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng

352K+ views   |   941 likes   |   172 dislikes   |  
Dec 03, 2018

Thumbs

Tình ca để đời - Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng
Tình ca để đời - Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng thumb Tình ca để đời - Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng thumb Tình ca để đời - Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng thumb

Description

Tình ca để đời - Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng.
Tình ca để đời - Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng
01. dạ khúc cho tình nhân - lê uyên phương
02. bây giờ tháng mấy - từ công phụng
03. đời đá vàng - vũ thành an
04. bài tình ca cho em - ngô thụy miên
05. tình khúc cho em - lê uyên phương
06. tình khúc thư nhất - vũ thành an
07. mắt lệ cho người - từ công phụng
08. niệm khúc cuối - ngô thụy miên
09. lời gọi chân mây - lê uyên phương
10. lời tình buồn - vũ thành an
11. trên ngọn tình sầu - từ công phụng
12. áo lụa hà đông - ngô thụy miên
13. đêm chợ phiên mùa đông - lê uyên phương
14. bài không tên cuối cùng - vũ thành an
15. nỗi đau muộn màng - ngô thụy miên
16. giọt lệ cho ngàn sau - từ công phụng
17. đá xanh - lê uyên phương
18. như giọt buồn rơi - từ công phụng
19. bản tình cuối - ngô thụy miên
20. mắt biếc - ngô thụy miên
21. bài không tên số 3 - vũ thành an
22. con nắng trên đồi - lê uyên phương
23. vũng lầy của chúng ta - lê uyên phương
24. chiều nay không có em - ngô thụy miên
25. em đến thăm anh đêm 30 - vũ thành an
26. tuổi xa người - từ công phụng
27. tuổi mười ba - ngô thụy miên
28. bài không tên số 5 - vũ thành an
29. một ngày vui màu đông - lê uyên phương
30. mùa xuân trên đỉnh bình yên - từ công phụng

Trending videos

Trending videos 90 countries


Categories