Download subtitle and video from Youtube

Quicky way to download subtitle and video from Youtube: go to https://thetv.info/[youtube-id]
E.g. Change https://youtu.be/6I2BnX32qNQ to https://thetv.info/6I2BnX32qNQ

Video Tưới cà phê, hồ tiêu tự động

TheTV.info
02:30   |   14K+ views   |   today at 14:05

Description

Với việc sử dụng thiết bị tưới có bán kính lớn giúp bà con tiết kiệm được khá nhiều thời gian di chuyển và số lần di chuyển béc tưới. Tiết giảm chi phí tổng thể.

Keywords

Tưới cà phê tưới hồ tiêu tưới di chuyển súng tưới béc tưới bán kính lớn

Popular this week

Related videos

TheTV in 90 countries


16 main categories