Download subtitle and video from Youtube

Quicky way to download subtitle and video from Youtube: go to https://thetv.info/[youtube-id]
E.g. Change https://youtu.be/6I2BnX32qNQ to https://thetv.info/6I2BnX32qNQ

Video Kretinga 1929

TheTV.info
02:22   |   5K+ views   |   06/21/2018 at 21:56

Description

Documentary footage about Kretinga, Lithuania. Filmed by Jonas Kazimieras Milius in 1929.

Sound track - Gymnopedie No.3, Wahneta Meixsell.

Dokumentinio filmo kadrai apie Kretingą, nufilmuoti Jono Kazimiero Miliaus 1929 m.
Garso takelis - Gymnopedie No.3, Wahneta Meixsell.

Turinys
Kretingos pranciškonų vienuolynas ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia. Viešoji (Rotušės) aikštė. Rotušės aikštės vakarinė dalis, Apskrities savivaldybės ir Lietuvos ūkio banko pastatas bei verslininko Taico namas. Rotušės aikštės rytinė dalis. Kretingos gaisrinė, Evangelikų liuteronų bažnyčia.

Originalo saugotojas - Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Keywords

Kretinga City Town Village Lithuania Country Footage Media Genre Kretingos pranciškonai 1929 Rotušės aikštė Krottingen Kretingos pranciškonų vienuolynas Viešpaties Apreiškimo Švč Mergelei Marijai bažnyčia Taico namas Kretingos gaisrinė Evangelikų liuteronų bažnyčia Lietuvos ūkio banko pastatas Apskrities savivaldybė 1918 1940 Litauen interwar Jonas Kazimieras Milius aikštė

Popular this week

Related videos

TheTV in 90 countries


16 main categories