Download subtitle and video from Youtube

Quicky way to download subtitle and video from Youtube: go to https://thetv.info/[youtube-id]
E.g. Change https://youtu.be/6I2BnX32qNQ to https://thetv.info/6I2BnX32qNQ

Video Không gian xanh VTV3 - Số 31 - Năm 3: Năng lượng cho cuộc sống - KTS Hồ Khuê

TheTV.info
21:55   |   5 views   |   06/21/2018 at 21:42

Download this video is not available

Description

Nhân dịp chào đón Tháng Tư lịch sử với Ngày Kiến trúc Việt Nam và Kỷ niệm 65 năm thành lập Hội KTSVN (1948-2013), Đài truyền hình Việt Nam VTV3 khởi.

Chương trình KHÔNG GIAN XANH nhằm giới thiệu các công trình kiến trúc xanh, hòa hợp với thiên nhiên và thân thiện môi trường, ý tưởng được hình thành.

Chương trình KHÔNG GIAN XANH nhằm giới thiệu các công trình kiến trúc xanh, hòa hợp với thiên nhiên và thân thiện môi trường, ý tưởng được hình thành.

Keywords

Không gian xanh VTV3 Số Năm Năng lượng cuộc sống Hồ Khuê

Popular this week

Related videos

TheTV in 90 countries


16 main categories