Download subtitle and video from Youtube

Quicky way to download subtitle and video from Youtube: go to https://thetv.info/[youtube-id]
E.g. Change https://youtu.be/6I2BnX32qNQ to https://thetv.info/6I2BnX32qNQ

Video 5 Con Vật Chịu Nhiệt Độ Nóng Giỏi Nhất Hành Tinh

TheTV.info
05:08   |   31K+ views   |   06/21/2018 at 21:55

Description

5 Con Vật Chịu Nhiệt Độ Nóng Giỏi Nhất Hành Tinh
Như tạo hóa đã sắp đặt sẵn, không gì là không có mục đích của nó, đặc biệt là khi nhắc đến khả năng thích nghi phi thường của các loài vật, vốn là kết quả tất yếu của quá trình tiến hóa trải qua hàng triệu năm. Để sinh tồn, những loài động vật này đã học cách vượt qua cái nóng để có thể sống sót và phát triển trong những môi trường nóng bức và khắc nghiệt nhất trên Trái Đất.

- Đăng ký để xem video mới nhất : https://goo.gl/dE15pD
- Xem Full tại đây : /watch?v=QeajpqzKkr4
- Facebook: https://www.facebook.com/chuyenlavietnamvathegioi/

Music :
Aurea Carmina Kevin MacLeod (incompetech.com)
Carefree Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Keywords

động vật dong vat thế giới động vật the gioi dong vat con vật chịu nóng con vat chiu nong giỏi nhất hành tinh gioi nhat hanh tinh con vật chịu nhiệt độ nóng con vat chiu nhiet do nong 5 con vật chịu nhiệt độ nóng giỏi nhất hành tinh 5 con vat chiu nhiet do nong gioi nhat hanh tinh chuyện lạ việt nam và thế giới

Popular this week

Related videos

TheTV in 90 countries


16 main categories