Download subtitle and video from Youtube

Quicky way to download subtitle and video from Youtube: go to https://thetv.info/[youtube-id]
E.g. Change https://youtu.be/6I2BnX32qNQ to https://thetv.info/6I2BnX32qNQ

Video Žemaičių Kalvarijos Kalnai - Mieliausias Jėzau, dėl manęs sužeistas

TheTV.info
04:44   |   43K+ views   |   today at 12:49

Description

Viena iš baigiamųjų Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmių iš choro "Schola Cantorum de Regina Pacis" įrašo.

www.regina-pacis.org

One of the final chants from the CD recording of Calvary Hills' chants of Zemaiciu Kalvarija Stations of the Cross by choir Schola Cantorum de Regina Pacis

MIELIAUSIAS JĖZAU, dėl manęs sužeistas, * Tu gydai sielas, net numirt pasmerktas. * Vien stebėtis lieka: neimi Tu nieko -- * dar užmoki dangum.

2 Nors aš toks menkas, bet išpuikęs buvau, * Tave geriausią lyg nieku vis laikiau, * Tu nori padėti man išsigelbėti, * bet Tavęs neklausiau.

3 Geriau pražūti pragare -- taip maniau; * negeras buvęs, aš klaidų netaisiau. * Kurgi pasidėsiu, jei tuoj nepradėsiu * atgailaut už kaltes?

4 Nebus jau metas, kai mirtis nusives, * kai pamatysiu prakeiktąsias dvasias; * kad ir susiprasiu -- laiko neberasiu, * kai dangus užsivers.

5 Dabar jau aišku, kas man rezga pinkles, * kas žada laimę, o nelaimėn nuves; * pragaro piktieji, kipšai nelabieji * užriša man akis.

6 Netyros mintys, netvarkingi jausmai, * šmeižimai, kerštai, pikti išjuokimai -- * tai nusikaltimai ir nusižengimai; * jais Tave vis žeidžiau.

7 Jaučiu aiškiausiai: bemaž nepražuvau, * bausmės juk vertas daugel kartų buvau; * Marija užstojo ir mane globojo, * kad nežūčiau visai.

8 Jei negailausiu -- kaltės teisman nueis, * ir jų man Dievas tenai nebeatleis. * O, kokia bus bėda: aš turėsiu gėdą * dėl slapčiausių darbų.

9 Neišdrįstu aš prie Tavęs artintis, * mane kankina nuolat baimės mintis. * Daugel kartų grįžęs, vis kaliau prie kryžiaus * aš Tave nuodėmėm.

10 Bet, nors kalčiausias, aš einu prie Tavęs, * vien to tetrokštu, kad nuplautum kaltes. * Muštis į krūtinę -- viltis paskutinė, * Jėzau, tik Tavyje.

11 Švenčiausias Kraujas tenuplaun bjaurumus, * tesunaikina pragaro gudrumus. * Blogis tepralaimi, siela tenueina * į dangaus linksmybes.

Keywords

Stations of the Cross Zemaiciu Kalvarijos Kalnai giesmes religious songs chant

Popular this week

Related videos

TheTV in 90 countries


16 main categories