Download subtitle and video from Youtube

Quicky way to download subtitle and video from Youtube: go to https://thetv.info/[youtube-id]
E.g. Change https://youtu.be/6I2BnX32qNQ to https://thetv.info/6I2BnX32qNQ

Video Rap chất beats việt nam | Lục Lại - KindyA, Quân Đao

TheTV.info
02:32   |   41 views   |   08/19/2018 at 17:35

Description

Rap chất beats việt nam | Lục Lại - KindyA, Quân Đao

Bài hát : Lục Lại - KindyA, Quân Đao

Những dòng tin nhắn anh gửi cho em chỉ là vô tình anh lục lại
Vẫn câu hỏi cũ học hành thế nào...em và người đó ra sao
Hạnh phúc không em...như người đời vẫn thường nói
Vì đáy con tim này.......khi nào nó bị em buộc trói rồi
Mặc xác hạnh phúc, em và nó bây giờ thế nào..
Tình cảm, lời cuối chỉ có trong những giấc chiêm bao
Giả tạo mà thôi, và con đường này đã vắng một mình anh

Keywords

Rapchấtbeatsviệtnam Rap chất beats việt nam Lục Lại KindyA Quân Đao

Popular this week

Related videos

TheTV in 90 countries


16 main categories