Download subtitle and video from Youtube

Quicky way to download subtitle and video from Youtube: go to https://thetv.info/[youtube-id]
E.g. Change https://youtu.be/6I2BnX32qNQ to https://thetv.info/6I2BnX32qNQ

Video [Karaoke] DIỄM XƯA - Trịnh Công Sơn (Giọng Nữ)

TheTV.info
04:14   |   7K+ views   |   today at 09:09

Description

[Karaoke] DIỄM XƯA (Giọng Nữ)
Sáng tác: Cố Ns Trịnh Công Sơn
Phong cách: Thanh Mai
Beat: Sannhac.com
Thực hiện Video Karaoke: Dũng Tiến

Popular this week

Related videos

TheTV in 90 countries


16 main categories