Download subtitle and video from Youtube

Quicky way to download subtitle and video from Youtube: go to https://thetv.info/[youtube-id]
E.g. Change https://youtu.be/6I2BnX32qNQ to https://thetv.info/6I2BnX32qNQ

Video Chương Trình Đầu Tuần : An Toàn Giao Thông

TheTV.info
51:01   |   499 views   |   today at 07:50

Download this video is not available

Description

Chương trình đầu tuần của tập thể hai lớp 11D1 và 11A1 niên khoá 2015 - 2018 của Trường Trung Học Phổ Thông Phan Đình Phùng Hà Nội
Chúng em xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt của Ban giám hiệu nhà trường, ban cố vấn đoàn trường, cô Trần Minh Tuyết, câu lạc bộ PDC - Phan Dinh Phung Dance Club, hai cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Mai Quyên, Nguyễn Bích Loan và đặc biệt là anh biên đạo Nguyễn Minh Thanh
Nhờ có sự hỗ trợ đó mà chương trình của chúng con đã diễn ra thành công tốt đẹp
Ngày diễn 12/9/2016

Popular this week

Related videos

TheTV in 90 countries


16 main categories