LOADING ...

Video [Vietsub, Kara] Trời Cao (天高) - Úc Khả Duy (郁可唯) (OST Độc Cô Hoàng Hậu)

60K+ views   |   440 likes   |   7 dislikes   |  
Feb 14, 2019

Thumbs

[Vietsub, Kara] Trời Cao (天高) - Úc Khả Duy (郁可唯) (OST Độc Cô Hoàng Hậu)
[Vietsub, Kara] Trời Cao (天高) - Úc Khả Duy (郁可唯) (OST Độc Cô Hoàng Hậu) thumb [Vietsub, Kara] Trời Cao (天高) - Úc Khả Duy (郁可唯) (OST Độc Cô Hoàng Hậu) thumb [Vietsub, Kara] Trời Cao (天高) - Úc Khả Duy (郁可唯) (OST Độc Cô Hoàng Hậu) thumb

Description

===========Presents===========
Hãy nhấn "Hiển Thị Thêm" để xem những thông tin cần thiết
(Please Click "Show more" to see the necessary information)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ INFORMATION:
- Song: Trời Cao (天高)
- Artist: Úc Khả Duy (郁可唯)
- Drama: Độc Cô Hoàng Hậu (独孤皇后)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phụ đề & Dịch thuật: Ne Ngoz
# Download:
# Please send us your question in our inbox: https://www.facebook.com/thientruongdiacuu1234
----------------------------------------------------------------------------------
We are don't own the copyrights to the "Video Clips" or "Music" in the video.

Trending videos 90 countries


Categories