Download subtitle and video from Youtube

Quicky way to download subtitle and video from Youtube: go to https://thetv.info/[youtube-id]
E.g. Change https://youtu.be/6I2BnX32qNQ to https://thetv.info/6I2BnX32qNQ

Video MUỘN MÀNG LÀ TỪ LÚC (LATE FROM THE BEGINNING) - MỸ TÂM | ANIMATION VIDEO

TheTV.info
03:58   |   11M+ views   |   today at 10:34

Transcription

 • Sometimes I wish we never had each other
 • Sometimes I try to believe the heaven we had won't fade
 • The more we try to forget each other, the deeper our grief has grown
 • Our tears were dried up, there's no more to shed, only the pain remains
 • It was all too late since we haven’t met
 • It was all too late since the first time we knew each other
 • On the verge of tears since this love first arises
 • Let's say goodbye to each other when the last day of our lives comes
 • Then too late we were, to say our loving words
 • And rushing we were, to think that we could part our ways
 • For then we long for each other night after night
 • If we cannot forget, let’s no longer try to...
 • Sometimes I wish we never had each other
 • Sometimes I try to believe the heaven we had will not fade
 • The more we try to forget each other, the deeper our grief has grown
 • Our tears were dried up, there's no more to shed, only the pain remains
 • It was all too late since we haven’t met
 • It was all too late since the first time we knew each other
 • On the verge of tears since this love first arises
 • Let's say goodbye to each other when the last day of our lives comes
 • Then too late we were, to say our loving words
 • And rushing we were, to think that we could part our ways
 • For then we long for each other night after night
 • If we cannot forget, let’s no longer try to...
 • On the verge of tears since this love first arises
 • Let's say goodbye to each other when the last day of our lives comes
 • Then too late we were, to say our loving words
 • And rushing we were, to think that we could part our ways
 • For then distance could never part our love.
 • What if we just stop, stop being apart
 • Then we can’t never have to be apart...

Download subtitle

Description

"TAM 9" ON ITUNES: http://bit.ly/Tam9iTunes
"TAM 9" ON AMAZON: http://bit.ly/Tam9Amazon
"TAM 9" ON SPOTIFY: http://bit.ly/Tam9Spotify

Animation Video by My Tam performing "Muộn Màng Là Từ Lúc", a song in album "Tâm 9". ©2018 MT Entertainment Records. All rights reserved.

- Composer: ĐỨC TRÍ
- Music Arrangement: KHẮC HƯNG
- Mixing: KWAK JUNG SHIN, JUN SANG CHUL
- Mastering: JUN HOON
- Recording Engineer: PHẠM TUẤN
- Executive Producer: PHAN THỊ MỸ TÂM
- Publisher: MT ENTERTAINMENT

Đôi khi em vẫn mong rằng mình đừng có nhau bao giờ,
Đôi khi em cố tin thiên đàng ta có sẽ không thể tan.
Quên nhau ta cố quên nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều,
Nước mắt cũng đã khô chẳng còn để khóc nỗi đau còn.

Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ,
Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen.
Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm,
Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay.

Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ,
Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau.
Để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm,
Nếu mình không thể quên, thôi thì đừng quên.

Đôi khi em vẫn mong rằng mình đừng có nhau bao giờ,
Đôi khi em cố tin thiên đàng ta có sẽ không thể tan.
Quên nhau ta cố quên nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều,
Nước mắt cũng đã khô chẳng còn để khóc nỗi đau còn.

Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ,
Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen.
Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm,
Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay.

Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ,
Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau.
Để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm,
Nếu mình không thể quên, thôi thì đừng quên.

** Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm,
Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay.

Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ,
Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau.
Để rồi ta xa cách nhưng không thể xa,
Hay là ta sẽ thôi, thôi đừng chia xa.
Thôi thì ta sẽ không bao giờ chia xa…

FOLLOW MỸ TÂM:

☞ Facebook: http://www.facebook.com/mytam.info
☞ YouTube: http://www.youtube.com/MyTamOfficial
☞ Website: http://www.mytam.info
☞ Google+ Page: http://google.com/+mytam
☞ Flickr: http://flickr.com/mytam

FOLLOW MT ENTERTAINMENT:

☞ Facebook: http://www.facebook.com/mytamentertainment
☞ Flickr: http://www.flickr.com/mytamentertainment

Keywords

MỸ TÂM my tam MT Entertainment tâm 9 muon mang la tu luc muộn màng là từ lúc muộn màng là từ lúc mỹ tâm muon mang la tu luc my tam my tam muon mang la tu luc mỹ tâm muộn màng là từ lúc muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ muon mang la tu luc ta chua gap go muộn màng là từ lúc mv lyrics ANIMATION TRAILER muộn màng mỹ tâm muon mang my tam muộn màng muộn màng là từ lúc muộn màng là từ lúc animation tâm 9 mỹ tâm mỹ tâm tâm 9 album tam 9

Tags

#MuonMangLaTuLuc #MyTam #Tam9

Popular this week

Related videos

TheTV in 90 countries


16 main categories