Download subtitle and video from Youtube

Quicky way to download subtitle and video from Youtube: go to https://thetv.info/[youtube-id]
E.g. Change https://youtu.be/6I2BnX32qNQ to https://thetv.info/6I2BnX32qNQ

Video Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau | Official Music Video | Sơn Tùng M-TP

TheTV.info
04:03   |   140M+ views   |   09/24/2018 at 21:58

Transcription

 • 关于关于〜这个地方
 • 我们不属于彼此
 • ......我们不属于这个地方
 • 信心已经丧失,泪水滚滚他的记忆深
 • 爱情里寂寞的双脚着天空飘移的地方
 • 夜隐蔽,阴暗的角落隐藏在唇填充后面!
 • 因为他独自一人,有时热烈的爱情太愚蠢了!
 • 马特闭上了眼睛,他不想在这个痛苦的教堂触摸
 • 接待谁现在抓住我的手呢?
 • 含糊作为一个笑话
 • 他可能会表现只能退
 • 由何人?
 • 责怪任何人,现在这里????Uhhhhhh ....
 • 我们不属于彼此
 • 你应该总是去你需要的人
 • 该心脏不属于一起
 • 这个梦是不一样的
 • 删除伤心下午班雨
 • 他怀念过去的日子中删除爱它
 • 我们不属于彼此
 • 哎...每天晚上......雨罩分左右我们
 • 我......在昨天阴天...飘的风走多远
 • 在广阔的蓝天
 • 他鸭梨他的脚,无奈的漂泊也许我还是很高兴的情妇
 • 别忘了记得我
 • 有点他的手下的梦想
 • 凡掩饰自己
 • 悲伤成诗
 • 马特闭上了眼睛,他不想在这个痛苦的教堂触摸
 • 接待谁现在抓住我的手呢?
 • 含糊作为一个笑话
 • 他可能会表现只能退
 • 由何人?
 • 责怪任何人,现在这里????
 • Uhhhhhh
 • 我们不属于彼此
 • 你应该总是去你需要的人
 • 该心脏不属于一起
 • 这个梦是不一样的
 • 删除伤心下午班雨
 • 他怀念过去的日子中删除爱它
 • 我们不属于彼此
 • 我们不属于彼此
 • 我们不属于彼此
 • 我们不属于彼此
 • 我们不属于彼此
 • 不属于一起...
 • 不属于一起...
 • 不属于一起...
 • 不属于一起...
 • 不属于一起...
 • Oh.....
 • 我们不属于彼此
 • 不属于一起...
 • 不属于一起...
 • 我们不属于彼此
 • 我们不属于彼此
 • 我们不属于彼此
 • 你应该总是去你需要的人
 • 该心脏不属于一起
 • 这个梦是不一样的
 • 删除伤心下午班雨
 • 他怀念过去的日子中删除爱它
 • 我们不属于彼此!!!
 • 我们不属于彼此!!!
 • 我们不属于彼此!!!
 • ôh ôh ôh

Download subtitle

Description

Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau | Official Music Video | Sơn Tùng M-TP
Click CC for subtitle: English / Thai / Simplified Chinese / French / Vietnamese

Được thực hiện bởi / Video made by
Sáng tác / Composer: Son Tung M-TP
Hòa âm phối khí / Music Producer: Triple D
Đạo diễn / Director: Dinh Ha Uyen Thu
Hoạ sĩ thiết kế / Production designer: Do Ba Ty
Giám đốc hình ảnh / D.O.P: Tung Bui
Hậu kỳ / Post production: MR.BLUE
Giám đốc sản xuất / Executive Producer: Nguyen Quang Huy

Nhãn hàng Trà Xanh Không Độ thuộc tập đoàn Tân Hiệp Phát hân hạnh đồng hành cùng Sơn Tùng M-TP trong dự án Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau.

Thông tin liên quan / More information:
Website Wepro: http://wepro.com.vn
WeTube: https://www.youtube.com/c/weproentert...
Fanpage Wepro: https://www.facebook.com/vnweproenter...
Instagram Wepro: https://www.instagram/wepro.entertain...
Fanpage M-TP: http://www.facebook.com/MTP.Fan
Youtube Sơn Tùng M-TP: https://www.youtube.com/c/sontungmtp
Fanpage Phạm Quỳnh Anh: https://www.facebook.com/quynhti
Youtube Phạm Quỳnh Anh: http://www.youtube.com/c/PhamQuynhAnh...

Bản quyền thuộc sở hữu của Sơn Tùng M-TP
Copyright © 2016 Sơn Tùng M-TP
Vui lòng không đăng tải lại dưới bất kì hình thức nào.

CLICK TO SUBSCRIBE: http://www.metub.net/sontungmtp

Keywords

Sơn Tùng MTP MTP M TP Sơn Tùng chúng ta không thuộc về nhau chúng ta không thuộc về nhau chúng ta không thuộc về nhau sơn tùng mtp sơn tùng 2016 Music TV Genre

Popular this week

Related videos

TheTV in 90 countries


16 main categories